Közérdekű bejelentés - Toyota Mayer

 

MIKROSPORT KFT. BEJELENTŐVÉDELMI SZABÁLYZATA

 

 1. HATÁLY

 

 1. Jelen szabályzat a 2023. évi XXV. törvény alapján benyújtásra kerülő bejelentésekkel kapcsolatos eljárásokban alkalmazandó szabályokat határozza meg (Tárgyi Hatály).

 

 1. A szabályzat a kivizsgálás során eljáró személyek kötelezettségeit határozza meg (Személyi Hatály).

 

 1. A szabályzat visszavonásáig hatályban marad. (Időbeli Hatály).

 

 1. KIVIZSGÁLÁS

 

A kivizsgálás folyamata az alábbiak szerint történik:

 1. A MIKROSPORT Kft. fogadja a jogosultak által érkező szóbeli és írásbeli bejelentéseket.

 

 1. A szóbeli bejelentések esetén a MIKROSPORT Kft. köteles írásbeli jegyzőkönyvet készíteni a bejelentésről. A bejelentésről készült jegyzőkönyv másolatát MIKROSPORT Kft. átadja a bejelentő részére.

 

 1. Az írásbeli bejelentéseket a bejelentes@mayertoyota.hu elektronikus elérhetőségen fogadja a MIKROSPORT Kft. A megjelölt elektronikus elérhetőségének címét a MIKROSPORT Kft. weboldalán teszi elérhetővé. A jelen pontban megjelölt bejelentések automatikus továbbításra kerülnek a MIKROSPORT Kft. által megbízott bejelentővédelmi ügyvéd részére.

 

 1. Amennyiben a bejelentés vonatkozásában nincs helye – a 2023. évi XXV. törvény alapján – a kivizsgálás mellőzésének, akkor a bejelentés beérkezésétől számított 7 napon belül visszaigazolást küld a bejelentővédelmi ügyvéd a bejelentő részére.

 

 1. A bejelentővédelmi ügyvéd beszerzi a bejelentés kivizsgálásához szükséges információkat a MIKROSPORT Kft-től és megkezdi a bejelentés kivizsgálását. Amennyiben a bejelentés pontosítása vagy a tényállás tisztázása lenne szükséges a vizsgálat lefolytatásához, abban az esetben a bejelentővédelmi ügyvéd soron kívül felveszi a kapcsolatos a bejelentővel.

 

 1. Amennyiben a bejelentés kivizsgálását 30 napon belül nem lehet elvégezni abban az esetben a bejelentővédelmi ügyvéd írásban indokolással tájékoztatja a bejelentőt a határidő meghosszabbításáról. A kivizsgálási határidő a hosszabbítást követően sem haladhatja meg a 3 hónapot.

 

 1. A bejelentések során az érintett személyek folyamatosan a jóhiszeműség követelményének betartásával, a tisztességes eljárás folyamatos biztosításával kötelesek eljárni.

 

 1. INTÉZKEDÉSEK

 

 1. A bejelentések során MIKROSPORT Kft. értékeli a bejelentésbe foglalt körülmények valóságtartalmát. A bejelentések valóságtartalmának bizonyossága esetén a MIKROSPORT Kft. intézkedik a bejelentésben megjelölt visszaélések megszüntetéséről.

 

 1. Ha a bejelentés alapján bűncselekmény alapos gyanúja merülne fel, abban az esetben a MIKROSPORT Kft. gondoskodik a feljelentés megtételéről.

 

 1. A MIKROSPORT Kft. írásban tájékoztatja a bejelentőt a kivizsgálás eredményéről, valamint a megtett vagy tervezett intézkedésekről.

 

 1. A vizsgálat alapján alkalmazandó intézkedésekről a MIKROSPORT Kft. ügyvezetői jogosultak döntést hozni. A MIKROSPORT Kft. a döntéshozataltól számított 14 napon belül gondoskodik az intézkedések végrehajtásáról.

 

 1. Ha a döntéshozatal folyamatában a döntéshozó összeférhetetlensége merülne fel, abban az esetben a MIKROSPORT Kft. gondoskodik egy pártatlan eseti döntéshozó személy kijelöléséről.

 

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

 1. A MIKROSPORT Kft. nem biztosítja az Anonim formában történő bejelentéstételt, így tehát névtelen bejelentésnek nincs helye.

 

 1. A bejelentéseket csak magyar nyelven fogadja a MIKROSPORT Kft.

 

 1. A MIKROSPORT Kft. kiemelt figyelmet fordít a bejelentők védelmére, így mindent megtesz annak érdekében, hogy a bejelentőt bejelentésével kapcsolatosan semmiféle retorzió, hátrányos megkülönböztetés vagy másfajta tisztességtelen bánásmód ne érje.

 

 1. A MIKROSPORT Kft. a 2023. évi XXV. törvénnyel kapcsolatos bejelentések körében köteles a személyes adatok védelmére az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint. A MIKROSPORT Kft. adatvédelmi szabályzata az alábbi linket érhető el: https://admin.fogyasztobarat.hu/my-pdf.php?params=m_at/AEGVRLZN/adatkezelesi.pdf. A MIKROSPORT Kft. biztosítja, hogy bejelentő személyt a bejelentés kivizsgálóin kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentő és a bejelentéssel érintett valamennyi személy személyazonosságát, így személyes adatait a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, a bejelentések tartalmát minden esetben, és a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kell kezelni.

 

 1. A MIKROSPORT Kft. 3 havonta felülvizsgálja a bejelentővédelmi rendszer technikai feltételeinek működését.

 

 

Kiemelt termékek

Toyota Mayer Szalonok

Budakeszi

Pátyi út 40.

Új és használt autó értékesítés:
H-P: 8.00 – 18.00
SZ: 9.00 – 13.00
+36 (23) 535-615

Szerviz:
H-P: 7.00 – 18.00
SZ: 8.00 – 13.00
+36 (23) 535-600

Webshop:
Email: webshop@mayertoyota.hu
+ 36 (23) 535-639

Székesfehérvár

Szent Flórián körút 1.

Nyitvatartás:
H-P: 8:00 - 17:00
+36 (22) 799-210

Pilisvörösvár

Budai út 20.

Nyitvatartás:
H-P: 8:00 - 17:00
Sz: 9.00-13.00
+36 (26) 530-700

Értesüljön a legfrissebb akciókról, hírekről!